Projenin Amaçları
Acil hizmetler arasında eşgüdümü sağlamak, koordinasyonu kolaylaştırmak ve halkımıza sunulan acil hizmetlerin süresini ve maliyetini azaltarak kalitesini arttırmaktır.
 
Çok sayıda acil yardım numaralarının kullanılması nedeniyle karşılaşılan olayın hangi kurumu ve kurumları ne derece ilgilendirdiği veya önceliğin hangisinde olduğu hususunda tereddüde düşülmesi ve birkaç kurumu ilgilendiren bir olayın karşısında tüm irtibat telefonları bilinse bile ,ayrı numaralar aranmak durumunda kalınması nedeniyle ,zaman ve kaynak israfına neden olmakta , hızlı iletişim ve olaylara müdahelede eşgüdüm sağlanamamasından dolayı can ve mal kayıpları yaşanmaktadır.
 
Avrupa Birliğine uyum sürecinde, Ülkemizde “Tek Acil Çağrı Numarasını” oluşturma çalışmalarına; 2003 yılında Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığının iş birliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlamış ve hala sürdürülmektedir. 
110, 112, 122 Acil Çağrı numaraları 112 Acil Çağrı Merkezine yönlendirilmiş olup 155, 156, 177 vb. acil çağrı numaraları halen devam etmektedir.
Acil çağrı numaralarının birleştirilerek , tek merkezden yönlendirilmesinin  sağladığı yararlar şunlardır:
  • Arayanın telefon numarası , konum ve adres  bilgileri  görüntülenmektedir.
  • Kötü amaçlı aramalara cezai müeyyide uygulanacak şekilde yasal düzenleme yapılmıştır.
  • Kişisel verilerin gizliliği ve kişisel mahremiyet koruma altına alınmaktadır.
  • Operasyon birimleri eş zamanlı olaylara müdahale edebilmektedir.
  • Gereksiz  aramaların elenmesiyle operasyon birimleri gerçek vakalarla ilgilenmekte, zaman kaybı en aza inmektedir.