KIRŞEHİR VALİLİĞİ
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLAR TABLOSU
SIRA NO
 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
 
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ  (EN GEÇ SÜRE)
 
1.
Kamu Düzeni ve Güvenliği, Kişi Sağlığı ve Güvenliği, Toplum Sağlığı, Su Kaynakları ve Sulak Alanlar ile Doğaya Yönelik Ani Tehditler ve Mala Yönelik Zararları İçeren Durumlara İlişkin Her Türlü Çağrıyı Karşılayarak Çağrı Yönlendiriciye Aktarmak;
 
Vaka Bilgisi;
  • Olay Türü
  • İletişim Bilgileri
 
 
25 sn.
 
 
2.
 
  Çağrı Alıcıların Sistem Üzerinden Göndermiş Olduğu Acil Yardım Taleplerini
Diğer Birimlerle Koordinasyon İçerisinde Kendi Kurumunun İmkânlarını Kullanarak Sevk ve Koordine Eden ve Çağrı Merkezinde Kurumunu Temsil için Görevlendirilen Personelce kaynak atamak.
 
 
Vaka Bilgisi;
  • Olay Türü
  • Olay Yeri ve Bilgileri
  • İletişim Bilgileri
  • Kimlik Bilgileri
 
55 sn.
 
 
3.
 
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Kapsamındaki Muhtelif Konular
 
 
Başvuru Dilekçesi
 
 
1 Ay
 
 
  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                        
İsim: Selim YILMAZ                                      
Unvan:  112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü  
Adres:   112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
Tel:  0(386) 213 01 12                                   
İkinci Müracaat Yeri: 
 İsim: Adnan KAYIK
 Unvan:  Vali Yardımcısı 
 Adres:   Kırşehir Valiliği
 Tel:        0 (386) 213 45 43